DEBATT: Verken for leger eller pasienter er reglene for hva som gir rett til sykemelding, veldig vanskelige å forstå. Vi som pasienter må tåle at legen sier nei, for alle utfordringer vi møter i livet er ikke sykdom.

en-sykt-vanskelig-tillitssak