Som lovet på årsmøtet har vi i samarbeid med Apeland utarbeidet en pressemelding som dere kan tilpasse til dere selv og sende ut til lokale medier, hvor vi har hensyntatt vår siste befolkningsundersøkelse (se vedlagte data som vi IKKE publiserer ennå, de er kun til info, ettersom vi tenker å bruke dette for å skrive kronikker etc.) som Norstad kjørte ut for oss i november, hvor vi har spurt om man har AMU og vet hvem som sitter der (og tilsvarende for verneombud i tillegg til de samme spørsmålene som sist om hjemmekontor og helseproblemer).

 

I tillegg har jeg skrevet en kronikk om det samme som ogsåkan sendes lokale medier. Sentralt har vi sendt ut en kronikk tilpasset større/nasjonale medier, til Stavanger Aftenblad, Bergens Tidene,Adresseavisen, NRK, Aftenposten og Dagens Næringsliv. Foreløpig har Finansavisen satt den på og Stavanger Aftenblad lovet at de skal.

 

Det kommer ny runde også med tilsvarende ift.  krav omvalg av verneombud for alle virksomheter med 5 ansatte eller færre.