Årets konferanse har to hoveddeler; hvor første del handler om hvordan man har forbedret kjeden som redder liv ved at helsetjenesten i større grad skal være der sammen med førstehjelperen. Helt fra man får svar hos 113 hvor de enklere ser hvor førstehjelperen befinner seg og får bedre situasjonsforståelse gjennom videooverføring. For å bedre overlevelsen har rekkefølgen på førstehjelpstiltakene blitt endret. Og helsetjenesten vil også bistå førstehjelperen med å bearbeide inntrykkene i etterkant av en alvorlig førstehjelpshendelse.

Visste du at vi har fått på plass en ny Norsk spesifikasjon for førstehjelpsopplæring mot risikoutsatte yrkesgrupper? Så, hvordan kan denne hjelpe deg med å forstå din målgruppe og tilby enda bedre førstehjelpsopplæring?

Få inspirasjon i forhold til didaktikk ved førstehjelpsopplæring. Så hva gir egentlig best læring? Tradisjonell klasseromsundervisning eller mer moderne læringsteknologi?

Andre halvdel blir en lanseringsfest, for vi presenterer nemlig reviderte utgaver av alle våre konsepter; Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF), Norsk Grunnkurs i førstehjelp for deg med omsorg for barn (NGFB), Trafikalt grunnkurs førstehjelp (TGF) og Norsk grunnkurs livredning (NGL). Her byr vi også på spennende praktiske workshops. Alle parallelle sesjoner kjøres 2 ganger, slik at du skal kunne få med deg alt som er relevant!

Vi byr på noen overraskelser også! Konferanseprogrammet ligger vedlagt.

Konferansen passer spesielt godt for deg som jobber som bedriftssykepleier, trafikklærer, kroppsøvingslærer, førstehjelpsinstruktør, for deg som arbeider med sikkerhet og HMS og selvfølgelig for deg som har stor interesse for førstehjelpsfaget! Ikke minst oppfordrer vi alle hovedinstruktører til å delta.

Vær rask med å sikre billetter her: https://konferansespesialisten.no/fk2023/