IA – bransjeprogrammet inviterer til seminar om løsning ogmetodikk for å redusere støyeksponering på byggeplass ved bruk av BIM.

Løsningene er utviklet i regi av IA bygg og anlegg, NORCE,Multiconsult og Skanska.

 

Støy er valgt fordi det er et utbredt arbeidsmiljøproblemmed negative helseeffekter og høyt ulykkes potensial.

 

Program:

  1. Hvordan fokusere på støy     i tidligfase v/Ingunn Høgåsen og Geir Egil Paulsen
  2. Metodikk for «støy i  BIM» v/Kari Anne Holte; NORCE, Multiconsult, Skanska

 

Tid: fredag 9. juni kl. 12:30- 15:00

Sted: NHO, Middelthunsgate 27, Oslo

Påmelding: Trykk her!