Program Torsdag 9. november

09.00

Velkommen - presentasjon og innledende/kort forventingsrunde til kursdagen.

09.15

Erfaringsmøte med individuell veileder som deltok på kurset i 2022.

09.30

Spesialisering i Arbeidsmedisin – formell og nødvendig informasjon for å fylle veilederrollen

10.15

Demonstrasjon, bruk og egentrening i dokumentasjonsprogrammet Dossier i LiS-utdanningen

Anne Cathrine Bergh

11.15

Pedagogisk del:

‘Bli bedre kjent (BBK)’ med relevans for veilederrollen og utøvelse av veiledning

12.30

Hva er medisinsk veiledningspedagogikk – hva og hvordan utøver man veiledning i praksis.

Mange verktøy til verktøykassa:

a) Et oversiktsbilde – hva kan veileder vektlegge i sin veiledning av LiS

b) Samtalebasert ‘en-en veiledning’ - presentasjon av metode og praktisk utprøving

c) Etisk rettet ‘en-en veiledning’ - presentasjon av metode og praktisk utprøving

d) Pedagogiske verktøy: Veiledningsgrunnlag/problemnotat, læringslogg, div kommunikasjonstips

e) Makro: Legerollen i arbeidsmedisin

                           Kaffepauser underveis og noe å bite i ca. kl. 14 😊

16.00

‘Trådene samles’ – læringsutbytte/hva kan brukes – evaluering - lykke til som LiS-veileder!

16.30

Slutt.

Påmelding her.