Automatisering har fjernet en del av de fysisk tyngste arbeidsoppgavene i den delen av bransjen som jobber med produksjon. Samtidig er det mange spesialiserte arbeidsoppgaver og krevende å få bemannet opp alle stillinger. Derfor arbeides det aktivt med å sikre at medarbeiderne er friske og arbeidsføre. Hvordan arbeider bransjen og hvor setter de inn innsatsen for å sikre lavt sykefravær. Pål Lillebø, styreleder i Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening, snakker i denne episoden med Petter Arnesen. Han er ansvarlig for IA-bransjeprogrammet for leverandørindustrien til olje og gassnæringen.

Hør episoden her.