Hvilke virkemidler bruker bygg- og anleggsbransjen for å sikre et inkluderende arbeidsliv? Tungt arbeid og høy fysisk belastning på medarbeiderne er noe av det som kjennetegner deler av bygg- og anleggsbransjen. Byggarbeidere stod i 3. kvartal for over halvparten av alle tapte dagsverk blant håndverkere på grunn av sykemeldinger. Sykemeldingsandelen er også økende i sektoren. Hvordan arbeider bransjeprogrammet for å forebygge og motvirke sykefravær? Styreleder i Bedriftshelsetjenestens bransjeforening, Pål Lillebø, møter programleder for IA-programmet bygg og anlegg, Knut Aaneland, til en samtale om deres arbeid.