Pleie og omsorgssektoren er den delen av norsk arbeidsliv med det høyeste sykefraværet. Den kjennetegnes av krevende oppgaver, som i stor grad utføres av kvinnelige medarbeidere. Arbeidet med å forebygge og reduserer fraværet står derfor sentralt i IA-programmet. Hva legger programmet vekt på i sitt arbeid og hvordan arbeider de med bedriftshelsetjenesten? Styreleder i Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening, Pål Lillebø, har invitert Sara Formo, som er prosjektleder i IA-bransjeprogrammet for sykehjem, for å få mer innsikt i hvordan det arbeides med programmet.

Se under bedriftshelsepodden på hjemmesiden eller her.