Alt som kommer fram i undersøkelsen peker mot at strikken i sektoren har blitt tøyd mer enn i de fleste andre yrker. Stor arbeidsbelastning, kombinert med lite forutsigbarhet og forebyggende tiltak for å ta vare på helsen til de ansatte, er ikke et godt Kinderegg. Hadde dette vært en situasjonsbeskrivelse fra privat sektor, hadde den ansvarlige statsråden krevd handling fra ledere og eiere. Når de selv er eiere, blir kravene få og reaksjonene tafatte. I stedet for en offentlig debatt om hvordan vi skal ta vare på helsen til dem som ivaretar vår helse, er debatten allerede nærmest borte.

Hvorfor har både sykehusene og Forsvaret problemer med å ta vare på det viktigste de har, folka sine!

Les kronikken her.