Hør Dan Bjørke i Oslo pride snakke om hvordan vi kan sørge for å inkludere alle i arbeidslivet og hvilke grupper som har det mest krevende av LBHTIQ+-miljøet i arbeidslivet og hvorfor. Ikke uventet handler det igjen om kunnskap.