Har du fått med deg at nyutdannede leger kommer ut i det som tilsvarer turnustjeneste (nå LIS1) og møter et umenneskelig arbeidspress og svært lange vakter med liv og død beslutninger i noe som mest minner om utnyttelse av billig arbeidskraft i det offentlige helsevesenet. I Stavanger Aftenblad 29.09 har styreleder Pål Lillebø kronikk i sakens anledning på trykk.I tillegg tok journalisten som jobber med saken kontakt og skrev en sak som ligger ute nå, se under. Hans kritikk mot tafatte og på en del sykehus nærmest ikke eksisterende bedriftshelsetjenester, viser seg å være berettiget.

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/dw1M7j/et-sykt-legepress-og-en-bedriftshelsetjeneste-som-ikke-virker