Kurset er en introduksjon  i BHT sin rolle ved  "forebygging av muskel- og skjelettplager i arbeidslivet" hvor man tar for seg bakgrunn, begrepsavklaringer, metodikk/metode og  presenterer aktuelle verktøy.