Kursinnholdet er lagt opp iht Norsk Førstehjelpsråd/Norsk Resuscitasjonsråd sine retningslinjer.

Kurset inneholder:

•    3 timers teori inkl. nettbasert kursprøve.

o    Deltakerne får tilsendt kurskompendier 2 uker før praktisk kurs skal gjennomføres.

o    Deltakerne får samtidig tilsendt lenke til kursprøve, kursprøven må bestås.

o    Deltakerne får tilsendt individuelle praktiske oppgaver med læringsmål som de må forberede og fremlegge under det praktiske kurset.

•    6 timer praktisk trening/gjennomgang