Fra og med 1. januar 2023 gjelder et nytt regelverk for bedriftshelsetjenesten, som stiller krav om obligatorisk opplæring for ansatte. Kurset skal dekker de obligatoriske kravene til opplæring for BHT.

Det er risikobildet som utløser virksomhetens plikt til å knytte til seg en BHT. For å kunne bidra til godt arbeidsmiljø og god arbeidshelse i virksomheten, må bedriftshelsetjenesten ha kunnskap om risikobildet i arbeidslivet og ulike bransjer.

Denne opplæringen gir deg god forståelse av både BHTs samfunnsoppdrag, formål og rolle. Du får opplæring i BHTs kjerneoppgaver, hensikten med disse og bakgrunnen for hvorfor akkurat dette er kjernen i BHTs arbeid.

Som en del av opplæringen vil du også lære mer om hvor du kan finne oppdatert kunnskap. Du vil også lære mer om hvordan du kan bruke denne kunnskapen som grunnlag i et målrettet og forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Kurset gjennomføres på teams.

Deltakerne mottar kursbevis etter gjennomføring.

Dato: Tirsdag 30. mai  2023

Tidspunkt: 9:00-11:30