Kurset er utarbeidet av Hanne Svela, Saga BHT og Anette Tryfoss, Avonova og holdes av sistnevnte.

Dette er temaene som kurset vil omhandle:

Forskning og trender i Norge i dag knyttet til sykefravær

Arbeidsmiljøsatsingen

Forebygging av sykefravær

Lovkrav knyttet til sykefravær

Arbeidstakers plikter

Arbeidsgivers plikter

Egenmeldinger

Sykmeldinger

Sykefraværsløpet fra A-Å

Hva kan BHT bistå med?