Kurset er en innføring i hva yrkeshygiene er, hva de forskjellige trinnene i en yrkeshygienisk undersøkelse består av og hvordan en yrkeshygieniker arbeider. Kurset vil også  ta for seg noen hjelpemidler i det yrkeshygieniske arbeidet og se på noe av regelverket spesielt rundt  bruk av kjemikalier.

Kun for medlemmer av Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening. Pris 990.- pr deltaker.

Deltakerne mottar kursbevis etter gjennomføring.

Dato: 20.09.23

Tidspunkt: 12.00 -15.00